Sörmland

Biblioteksfilialer försvinner

1:26 min

Antalet biblioteksfilialer minskar i Sörmland. Sedan millennieskiftet har en fjärdedel av filialerna i länet lagts ner. Det vanligaste argumentet för en nedläggning är att kommunens ekonomiska resurser har minskat.

Den senaste tioårsperioden har antalet biblioteksfilialer blivit färre och färre. År 2000 fanns det dubbelt så många filialer som huvudbibliotek i länet. I dag går det i snitt 1,5 filial på varje huvudbibliotek.

Låntagaren Hans Blom tycker inte om den här utvecklingen.

– Det är en tråkig utveckling. Alla borde ha tillgång till ett bibliotek, säger han.

Det vanligaste argumentet för en nedläggning är att kommunens ekonomiska resurser har minskat, enligt utredaren Fia Söderberg.

Förra året presenterade en rapport om biblioteksnedläggningar, en rapport som hon gjorde på uppdrag av ett antal länsbibliotek.

Hon tycker sig också ana att synen på biblioteksverksamheten har förändrats.

– Man koncentrerar verksamheten till några få bibliotek och sedan kompletterar man med exempelvis en bokbuss ute i övriga kommunen, säger hon.

En biblioteksnedläggning väcker ofta starka känslor bland medborgarna, enligt Fia Söderberg.

– Bibliotek har ett väldigt starkt symbolvärde som företrädare för ett demokratiskt samhälle, även för de människor som inte besöker biblioteket.

– På mindre orter kan en nedläggning också bli en symbol för nedmontering av orten och landsbygden, säger Fia Söderberg.