Sörmland

Dålig beredskap kring tvångsgiftemål

1:27 min

Sommarlovet närma sig och enligt Ungdomsstyrelsen känner många sig oroliga över att bli bortgifta under semestern. Men kommunerna i Sörmland visar svagt intresse för att arbeta med frågan.

P4 Sörmland har ringt runt till kommunerna för att höra efter om och i så fall hur de arbetar med frågan inför sommaren. Det har visat sig att intresset för frågan är svalt.

Annica Westling är verksamhetschef, individ- och familjeomsorgförvaltningen i Strängnäs och hon säger att det inte finns några planer att arbeta med frågan.

– Det är möjligt att frågan inte prioriteras, säger hon.

Inte heller Vingåkers kommun har planer på att arbeta med frågan kring tvångsgiftemål. Hur mycket information kring tvångsgiftemål som finns bland ungdomar har Jenny Harknäs, som är ansvarig socialsekreterare i Vingåkers kommun,  ingen aning om.

– Vi har inte gjort någon särskild satsning. Vi borde göra det, men hon konstaterar att kommunen inte har kommit så långt i frågan.

Ungdomsstyrelsen som ständigt arbetar med frågan kring tvångsgiftemål har märkt av att kommunerna inte tar frågan kring tvångsgiftemål på allvar. Karen Austin är handläggare på Ungdomsstyrelsen och arbetar med frågor kring tvångsäktenskap.

– Det brister fortfarande och det är jättebeklagligt, säger hon. Det krävs civilkurage.

Ungdomsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en broschyr ”Får jag gifta mig med vem jag vill?”,  där det finns information om var man kan vända sig om man är utomlands och känner sig orolig för att blir bortgift.

– Det ska stå all information om vilka myndigheter man kan ringa, såsom Socialstyrelsen och även ideella organisationer, som tjejjouren eller en ungdomsmottagning.  

Broschyren finns på tio olika språk, vilket gör att man når ut till fler ungdomar. Tanken är att den ska finnas där ungdomarna finns.

Gabriella Jamil och Ornina Daniel är två tonårstjejer som är bosatta i Eskilstuna. De tycker inte att det finns tillräckligt med information om ställen man kan vända sig till för att få hjälp, om man känner en oro för att bli bortgift.

– Jag vet ingen man kan vända sig till, säger Gabriella Jamil.

Brukar det komma någon och informera om det här i skolan?

– Nej, aldrig, säger de båda.