Sörmland

M-kritik mot att beslut om vård till papperslösa inte verkställts

Det moderata oppositionsrådet Magnus Leivik riktar i ett öppet brev hård kritik mot att majoriteten, enligt honom, ännu inte verkställt beslutet att papperslösa flyktingar och asylsökande ska få vård på samma villkor som andra.

I november förra året skulle dåvarande landstingsdirektören ha presenterat en översyn av de dokument som styr verksamheten, men någon sådan rapport är ännu inte presenterad. Beslutet skulle börja gälla från årsskiftet.

Landstingsstyrelsens ordförande, socialdemokraten Åsa Kullgren, har tidigare sagt att nya rutiner ska presenteras vid landstingsstyrelsen sammanträde i april, men att vårdpersonalen redan nu arbetar utifrån att papperslösa har rätt till vård på lika villkor.