Sörmland

Skolor får kritik för brister i arbetsmiljön

0:59 min

Arbetsmiljöverket riktar kritik mot fyra skolor i Sörmland för brister i arbetsmiljön.

Vid en inspektion på Gripenskolan i Nyköping framkom det att rektorn endast har fördelat arbetsuppgifterna muntligt till bygglärarna och vad som ingick där var inte helt tydligt.

Arbetsmiljöverket kräver nu att arbetsuppgifterna ska fördelas skriftligt där det klart framgår vad lärarna förväntas göra.

När eleverna ska genomföra olika byggmoment eller bygga hela objekt, så går bygglärarna muntligt igenom hur det ska gå till. Någon skriftlig riskbedömning genomförs inte av enskilda arbetsmoment eller objekt och

Arbetsmiljöverket kräver nu att Gripenskolan ska ta fram rutiner för att genomföra skriftliga riskbedömningar för enskilda arbetsmoment eller objekt.

Gnesta praktiska gymnasium fick liknande anmärkning.

Kunskapscompaniet Ankaret i Eskilstuna och Prins Willhelmsgymnasiet i Flen har brister i bedömningen av arbetsmiljön på arbetsplatserna där elever ska praktisera.

Enligt Arbetsmiljöverket bör skolan ansvara över valet praktikplats där eleven inte utsätts för risker.