Vingåker kan få forskningsinstitut

Vingåker kan komma att få ett nationellt industriforskningsinstitut etablerat vid Nammo Vingåkersverken och knutet till Mälardalens högskola. Flera tunga institutioner och myndigheter har ställt sig bakom förslaget.

Institutet ska arbeta med och utveckla säkra och miljövänliga sätt att förstöra och återvinna explosivt överskottsmaterial.  Det här är något som behövs, tycker Erik Nilsson på kompetenscentrum energetiska material i Karlskoga, inte minst med tanke på att överskottsammunitionen troligen kommer att öka i takt med nedskärningarna i försvaret. Det finns ännu inga beslut om att anlägga ett forskningsinstitut till Vingåkersverken, men ett antal aktörer har ställt sig vara positiva till tanken.
Bland dem finns länsstyrelsen, Regionförbundet, Vingåkers kommun, Kungliga Tekniska högskolan, universitet och högskolor i Mälardalen och Linköping,