Eskilstuna

Många brister i hemtjänstens lokaler

Arbetsmiljöverket hotar med åtgärder mot hemtjänsten i Eskilstuna efter att skyddsombuden gjort en anmälan om brister i hemtjänstens lokaler.

Vid en inspektion var lokalerna trånga och exempelvis fanns datorplats i samma rum som rast- och lunchrum.  

På sommaren är det väldigt varmt och på vintern väldigt kallt i omklädningsrummen som dessutom är de för trånga eftersom hemtjänsten och sjuksköterskor delar på omklädningsrummen.

Enligt Arbetsmiljöverket har hemtjänsten tidigare blivit lovad nya lokaler till första september 2011. Hemtjänsten hade till den fjärde april på sig att komma med synpunkter