Sörmland

Vaccinrädsla påverkar smittskydd

1:43 min

Sedan det blev känt att flera barn har drabbats av narkolepsi efter pandemivaccinationen 2009 har rädslan för bivverkningar av vaccinationer ökat. Därför behöver sjukvården kunna hantera oron, enligt en ny rapport.

Förutom medicinsk kunskap krävs det en förmåga att inom sjukvården hantera och förstå oron, enligt en färsk smittskyddslägesrapport.

På Bagaregatans Vårdcentral i Nyköping har frågorna och oron kring vaccinationer blivit vanligare.

Många föräldrar har själva inte haft någon personlig erfarenhet av eller känt någon som drabbats av polio, mässling eller någon annan av de sjukdomar deras barn erbjuds vaccin emot och oron för biverkningarna blir i vissa fall större än oron för själva sjukdomen.

– Det är av största vikt att vi följer våra vaccinationsprogram, både som skydd mot den enskilde individen men också för att vi inte ska få sjukdomar som sprider sig och kan drabbare svagare grupper i samhället. Jag tror att det kommer vara en period nu när det kommer finnas mer oro och det man väl förstå efter vad som har hänt och då får vi väl stå här och förklara, säger Stina Schell, ST-läkare i allmänmedicin.

Och att det krävs mer än medicinsk kunskap för att hejda smittsamma sjukdomar har Socialstyrelsen och smittskyddsinstitutet konstaterat i en ny rapport om smittskyddsläget 2011. Anna-Lena How är utredare på enheten för hälsoskydd och smittskydd på socialstyrelsen.

– Det är självklart att det är viktigt att ha medicinsk fakta men man ska också kunna förmedla dem så att folk förstår och kunna svara på folks frågor även om de inte handlar om det som man ur ett rent medicinskt perspektiv tycker är viktiga. Man kanske är orolig för något annat och där måste vi vara mycket mer lyhörda, säger Anna-Lena How, utredare på enheten för hälsoskydd och smittskydd på Socialstyrelsen.

Vaccinationstäckningen bland barn i Sverige är fortfarande väldigt hög, men Stina Schell, ST-läkare på Bagaregatans vårdcentral är ändå orolig över att förtroendet för vaccinet ska sjunka.

– Jag tror möjligen att det kan finnas en risk att människor kopplar samman det som hände med det snabbt framtagna pandemivaccinet med de vacciner som man använt under lång tid och som är säkra. Men jag hoppas att jag har fel, säger Stina Schell.