Eskilstuna

IT-satsning i skolan

Eskilstunas kommunledning kom på tisdagen med beskedet att den satsar sammanlagt elva miljoner kronor på IT i skolan och att få fler i arbete.

Alla elever i Eskilstunas skolor ska ha tillgång till en egen dator, kommunen vill satsa på ett samarbete med en privat arbetsförmedling för att få ut arbetslösa i jobb och lägger pengar för ytterligare 100 feriepraktikplatser för ungdomar.

Det är ett resultat av det stora överskottet i bokslutet förra året, säger kommunalrådet Jimmy Jansson (S).

– Vi gör ett starkt resultat på 174 miljoner plus. Satsningen i år är hemma. Vi ska satsa på skola, vård och omsorg. Sedan måste vi ha 100 miljoner i överskott varje år för att klara satsningarna och de investeringar som behöver göras eftersom kommunen växer. Det går bara om vi har medarbetare som håller budgeten.

Han nämner bland annat investeringar i en ny multiarena, badhus och en ombyggnad av Fristadstorget.

Men åren 2013 och 2014 ser kärvare ut ekonomiskt, enligt kommunens beräkningar.

– Om arbetslösheten ökar finns orosmoln, säger Jimmy Jansson (S).

Kommunledningens besked om satsningar i korthet, totalt 11 miljoner:

Fem miljoner kronor:
IT-satsning i skolan. Alla klassrum i skolan ska få Smartboards, ett IT-baserat pedagogiskt material. Alla elever i skolan ska ha tillgång till en dator inom mandatperioden. Kommunen tror att det ska höja kunskapsresultaten. Personal ska utbildas.

Fem miljoner kronor:
Kommunal/privat arbetsförmedling. Kommunen gör en upphandling i konkurrens och ger ett företag, troligen ett bemanningsföretag, pengar för varje person som kommer i arbete. Det minskar bland annat kostnader för socialbidrag. Företaget ska bland annat matcha den arbetslöse mot arbetsmarknaden.

En miljon kronor:
Ytterligare 100 ungdomar får feriepraktik. Totalt får 280 ungdomar feriepraktik i tre veckor.