Nyköping

Inga åtgärder efter flygtillbud

Ett tillbud med eldslågor från en av motorerna på ett passagerarflygplan på Skavsta flygplats i augusti förra året leder inte till några åtgärder från Haverikommissionen.

I samband med att planet hade landat och stannat vid en terminal upptäckte markpersonalen eldslågor och ljussken från en av motorerna och rök från den andra motorn. Ett haverilarm drogs igång och räddningspersonal ryckte ut.

Haverikommissionen har inte kommit fram till den direkta orsaken till eldslågorna, men det mest sannolika var att ett oljeläckage orsakade lågorna eftersom förbränningsrester hade hittats i utloppet från en av motorerna.

Haverikommissionen konstaterar att det är vanligt med den här typen av antändning i den typ av turbofläktmotorer som planet har, framförallt vid uppstart och ses inte som något allvarligt i sig.

Däremot kan sådana händelser se dramatiskt ut och eld i flygplansmotorer kan skapa starka reaktioner hos människor och orsaka panikartade och okontrollerade nödutrymningar med skador som följd.

Att ett haverilarm drogs igång på flygplatsen var naturligt och en konsekvens av de instruktioner som personalen har att följa vid den typen av händelser, konstaterar kommissionen.