flen

MP kunde inte klaga

Trafikverkets planer på ombyggnad av väg 55 mellan Valla och Flen står fast.
Regeringen tar inte upp det överklagande, som Miljöpartiet i Flen lämnat in mot planerna.

Miljöpartiet anser att de planer, som Trafikverket lagt, inte tar hänsyn till gång- och cykeltrafikanter.

Det framför allt när det gäller planerade indragningar på delar av vägarna 643 och 675 i området.

Regeringen har inte gjort någon bedömning av partiets argument utan konstaterar bara att Miljöpartiet i Flen inte har rätt att föra talan i frågan.