Hälsoprojekt gjorde sörmlänningar sundare

Sörmlänningarna behöver sundare vanor och bättre hälsa. Det tyckte landstinget Sörmland och drog för tre år sedan igång projektet ”Det goda livet”. Nu visar det sig att livet också blev bättre. En stor del av de 3 000 som deltagit har blivit sundare!

När ”Det goda livet” avslutades och redovisades på tisdagen visar det sig att många av de 3000 deltagarna i projektet har förbättrat sina vanor - dessutom har landstinget sålt vidare projektet till tre andra landsting. Det var Landstinget som tog initiativet, men till sin hjälp har de haft Länsbildningsförbundet. Deltagarna har i studiecirklar diskuterat hur de mår och hur de kan påverka sin hälsa och sitt välbefinnande.

Och nu när projektet avslutas visar det sig att hela fyrtio procent av dem som varit med ändrat sina motionsvanor, nästan 35 procent har ändrat sina matvanor och 25 procent börjat tänka på sin inre hälsa, alltså till exempel att ta det lugnare i arbetet. Det här enligt den enkät som landstinget gjort. De som varit med i studiecirklarna har också fått ge förslag till landstinget, som politikerna under det här året ska ta ställning till.

Det som projektet inte lyckats med var att få med politiker i studiecirklarna. Dessutom har man mestadels nått äldre sörmlänningar, de över 60 år och det trots att man hoppades på en mer blandad publik. Andra landsting har nu nappat på idén och ska genomföra samma projekt, i Västmanland, Uppland och Östergötland.