eskilstuna

Pensionsuppgörelse klar

1:12 min

Eskilstuna kommuns före detta kommunalråd socialdemokraten Jörgen Danielsson får 35 000 kronor i månaden i pension under sex år. Parterna gjorde upp om det igår kväll.

Det är nästan 8 000 mer än vad han hade rätt till, enligt det pensionsavtal som gällde för hans del. Enligt det avtalet skulle han få 27 400 i månaden fram till det han fyller 65 år.

Danielsson avstår i stället från rätten till visstidspensionen ända fram till pensionsåldern och får den här summan i sex år, men har rätt till 27 400 per månad i pension igen från det han är 58 år.

– Det är en vinna-vinna situation, säger Marita Schwartz, personaldirektör i Eskilstuna och den som förhandlade fram uppgörelsen med Jörgen Danielsson i går kväll.

Kommunen höjer alltså den pension Jörgen Danielsson, enligt reglementet har rätt till, från 27 400 till 35 000 per månad och betalar ut pensionen i sex år framåt.

Efter de sex åren övergår Danielssons avtal till de regler, som beslutades 2010 och som innebär att förtroendevalda i kommunen har rätt till visstidspension först från 58 års ålder.

– Om Jörgen Danielsson skulle få en inkomst under de här sex åren så kommer den att minska hans pension från kommunen, tillägger Marita Schwartz.

– Dessutom får han ju pension vid 58 års ålder först om han ansöker om det, säger Schwartz och förklarar sig nöjd med avtalet, som nu är mer tidsenligt än det som Danielsson omfattades av tidigare.

Den här uppgörelsen innebär att kostnaden totalt sett blir tre miljoner kronor lägre för Eskilstuna kommun jämfört med om Danielsson skulle ha visstidspension enligt det ursprungliga avtalet.

Den 4 april återkallade Danielsson sitt överklagande av kommunens tidigare beslut om pensionen vid Förvaltningsrätten. 

Danielsson hävdade i sin överklagan att kommunen bröt mot kommunallagen när den i februari tog beslut om hans visstidspension.

Han ansåg i överklagan att kommunen gjort avsteg från de pensionsregler som gäller honom. Men nu har en uppgörelse gjorts mellan honom och kommunen.