Bonde fick rätt efter åtta år

En bonde i Eskilstuna har efter åtta års kamp fått rätt mot myndigheterna när det gäller en tvist om statliga bidrag för den mark hans djur betade på. Nu kan han sent omsider komma att få 40 000 i bidrag.

Bondens djur betade på egen mark och på grannens mark. Men grannen, som var markägare, ansökte också om bidrag för sin mark. Men myndigheterna ansåg att det inte var möjligt för två personer att få bidrag för samma mark. Därför drogs bidrag på uppemot 40 000 kronor in. Jordbruksverket och Länsstyrelsen ansåg att bidragsblanketten var felaktigt ifylld och att det inte gick att ändra den. Men kammarrätten slår fast att även om den varit fel ifylld hade bonden ändå haft rätt att ändra den. Bonden säger till Sveriges Radio Sörmland att domen ger honom upprättelse eftersom han inte försökt fuska för att tjäna pengar.