Trosa

Trosa får ersättning för sprickor i marken

Trosa kommun får 1,7 miljoner i ersättning för de räddningsinsatser kommunen gjorde i samband de sprickor i marken som upptäcktes i Vagnhärad förra året. Kommunen ville ha drygt två miljoner, men får något mindre.

Pengarna kommer från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, som anser att drygt 400 000 kronor är kommunens självrisk.