Sörmland

Miljöpartist välkomnar enklare vabb-regler

Gunvor G Ericsson (MP, välkomnar Försäkringskassans besked om förenklade regler för medborgarna.

Försäkringskassans ledning föreslår bland annat att kravet på anmälan ska tas bort både för föräldrapenning och tillfällig föräldrapenning (vabb).

Dessutom föreslås intyget för barns frånvaro från förskolan tas bort och ersättas med mer riktade kontroller.

Hon säger att det är bra att Försäkringskassan nu äntligen inser vikten av enkla regler och bra service. Det är viktigt att Försäkringskassan kan förbättra sin service till medborgarna, menar hon.