Eskilstuna

Klartecken för bostäder

Mark- och miljödomstolen ger klartecken för Eskilstuna kommuns planer på att bygga 20 lägenheter på parkeringen längs Stenkvistavägen i närheten av Stålforsbron.

Två privatpersoner och en bostadsrättsförening anser att planerna strider mot plan- och bygglagen och att lägenheter där begränsar möjligheterna till bilparkering.

Men domstolen går på samma linje som länsstyrelsen och avslår överklagandet. Bland annat anser länsstyrelsen att försämrade parkeringsmöjligheter inte är så betydande att planerna ska stoppas.

Dessutom är behovet av grönområden i närheten, Strömparken och Thuleparken, tillgodosedda.

Kommunens intressen går före de enskildas, enligt domen där det bland annat står att "omständigheten att man bor eller äger en fastighet inom eller i anslutning till planområdet innebär inte att man tillerkänns avgörande möjligheter att styra över kommunens utveckling och att avgöra hur allmänna intressen ska vägas mot varandra".