Strängnäs kanske köper vatten från Stockholm

Strängnäs kommun kan komma att köpa vatten från Stockholm stad istället för att investera i ett nytt vattenverk. Det framgår av en utredning om den framtida vattenförsörjningen.

Kommunen har tittat på olika alternativ, exempelvis att köpa vatten från Eskilstuna, bygga ett nytt vattenverk eller köpa vatten från Stockholm.

Strängnäs skulle behöva investera 131 miljoner kronor under 50 år om kommunen köpte vatten från Stockholm, men skulle behöva investera 195 miljoner om man byggde ett eget vattenverk.

Om kommunen köpte vatten från Eskilstuna energi och miljö skulle Strängnäs andel av en investering bli 141 miljoner kronor.

- Kommunen behöver bygga reservoar, pumpar och ledningar, säger Jörgen Westerlund, kommunens va-chef.

Utredningen visar också att det kostar lika mycket att producera en kubikmeter vatten i ett eget nytt vattenverk som att köpa vattnet från Stockholm vatten, men utredningen visar att det blir något dyrare att köpa det från Eskilstuna energi och miljö.

- Ett eget nytt vattenverk är fortfarande ett starkt alternativ. Kommunen behöver låna upp hela investeringen om man bygger ett eget vattenverk, men kommunen måste låna mindre om man tar vatten från Stockholm, säger Jörgen Westerlund.

Därför föreslår nu tjänstemännen köp av vatten från Stockholm.

Långvarig torka och ett flertal vattenläckor under sommaren 200 ledde till att vattenverkets produktion kom nära sin maximala kapacitet.

Senare samma år gjorde extremt lång nederbörsperiod att Mälarens vattenkvalitet kraftigt försämrades, skriver kommunen i sin utredning.

Slutsatsen är att det nuvarande vattenverket inte klarar av den framtida vattenförsörjningen med torra somrar och blöta höstar och vårar som orsakas av den växthuseffekt som SMHI varnat för.

Den fortsatta inflyttningen till kommunen och fler fritidsområden som omvandlas till områden för ”året-runt-boende” gör också att kommunen nu ser över vattenförsörjningen.

Tekniska nämnden ska inom kort fatta beslut om förslaget att köpa vatten från Stockholm.

Fredrik Blomberg