Trosa minst antal invånare

Trosa är den kommun i Sörmland som har klart minst antal anställda per 1 000 invånare. Det här framgår av siffror som företaget Kommunrating tagit fram.

I Trosa går det drygt 61 kommunanställda på varje 1 000 invånare. I Sörmland ligger Katrineholm i klar topp med närmare dubblet så många anställda i förhållande till antalet invånare, 116. I topp allmänt sett har glesbygdskommuner betydligt större andel kommunalanställda än vad storstadskommuner har.