Sörmland

Väg 53 ska bli säkrare

För att öka säkerheten längs väg 53 genomför Trafikverket flera åtgärder. Sammanlagt ska 300 telestolpar tas bort, sex kilometer sidoräcke ska sättas upp och skog ska avverkas längs vägen. På sikt kan maxhastigheten på sträckan komma att sänkas till 80 kilometer i timmen.

Arbetet med väg 53 påbörjades i höstas och planeras att vara färdigt innan årets slut.