Eskilstuna

Satsning på missbrukare i Eskilstuna

1:22 min

I Eskilstuna ska drygt en miljon kronor avsättas för en satsning på att hjälpa personer som mår psykiskt dåligt och är missbrukare. Det handlar bland annat om att samordna insatserna och ge stöd för sysselsättning.

Johan Lindström, områdeschef på vuxenförvaltningen, menar att det är viktigt att olika förvaltningar och landstinget samordnar  de olika insatser som den här gruppen behöver.

– Det vi vet idag med de här personerna som har en dubbel problematik är att man kan inte välja att jobba med en del av problemen, utan vi måste jobba med allting samtidigt, säger Johan Lindström, områdeschef på vuxenförvaltningen. Personal måste finnas på plats från både psykiatrin och socialtjänsten.

2008-2009 gjorde Eskilstuna kommun en stor inventering av alla personer med psykiska funktionshinder i kommunen, där man via personal inom både hälso- och sjukvården och socialtjänsten försökte leta rätt på personer som man kunde bedöma har en psykisk ohälsa.

Där fick man fram en grupp på 180 personer, som har psykisk ohälsa och någon form av missbruk. Hälften av dem har inget jobb och en stor och växande grupp är unga människor. Det här vill man nu få ändring på och satsar extra mycket på genom att sysselsätta personer med psykisk ohälsa och missbruksproblem.

– När det gäller sysselsättning så kommer vi att starta upp ett projekt nu under våren, där vi dessutom har fått pengar från Socialstyrelsen, som en försöksverksamhet. Det handlar om att ge folk möjligheten att komma ut på en arbetsplats direkt, med stöd på plats från oss, säger Johan Lindström.