Sörmland

Så renoverar du miljösmart

1:34 min

Det är inte lätt att välja byggmaterial. Många sorters byggmaterial och färg innehåller kemikalier som både är skadliga för miljön och hälsan. Men Kjell Taawo, byggnadsantikvarie på Sörmlands museum vet hur man renoverar miljösmart.

– Glöm allt vad lacknafta och sådant heter, det förstör bara penslarna. Lös upp lite olivtvål i hett vatten och sen är det bara att stoppa i penslarna, säger Kjell Taawo, byggnadsantikvarie på Sörmlands museum, som helst tackar nej till organiska lösningsmedel och produkter med onödiga kemikalier.

Själv har han murat väggarna i sitt nya badrum med naturmaterial såsom vedträn, lerbruk och sand från platser inom en radie av ett par mil hemifrån. Väggarna har han målat med lerfärg, som är så pass ofarlig för miljön, att det som blir över skulle kunna slängas i hushållssoporna. När det kommer till val av färg är hans enkla tips att titta på innehållsförteckningen.

– Är den över en halv meter lång, då ska man ju undvika färgen. De flesta moderna färger har jättemånga konstiga ämnen i sig. De traditionella färgtyperna, som limfärg, temperafärg och kalkfärg innehåller däremot väldigt få beståndsdelar, säger Kjell Taawo.

Ulrika Dahl är Naturskyddsföreningens avdelningschef för miljögifter och hon avråder från att använda plast, särskilt pvc-golv, eftersom de läcker hormonstörande ämnen som kan vara skadliga, speciellt för barn.

– Mina bästa alternativ är att använda miljömärkta produkter, tänka bort plast så mycket som möjligt och att återvinna så mycket som möjligt. Återvinn färgrester och material som kan vara miljöskadligt och sälj eller ge bort sådant som faktiskt går att fortsätta använda, säger Urlika Dahl.