Eskilstuna

Nej till sprututbyte

Eskilstuna kommun säger nej till Centerpartiets förslag om ett sprututbytesprogram tillsammans med landstinget. Resurser för att motverka skador av missbruk bör i första hand användas för att stödja missbrukare att sluta och att ge dem få behandling, menar kommunens tjänstemän.

Innan det är visat att det finns ett starkt samband mellan narkotikarelaterade dödsfall och andra narkotikarelaterade skador - som exempelvis blodsmitta - så anser kommunen att det inte finns skäl att införa ett utbytesprogram.

Kommunens tjänstemän tycker att man bör föra en diskussion om det ska vara ett narkotikabrott att använda narkotika för eget bruk.

"Att det allmänna ska dela ut sprutor som uppenbarligen ska användas för att begå narkotikabrott är inte helt oproblematiskt", skriver tjänstemännen i sitt förslag till politikerna i Arbetsmarknad- och familjenämnden.