Eskilstuna

Nära en miljon till kyrkans härbärge

Svenska kyrkan får 920 000 kronor i bidrag av Eskilstuna kommun för de sociala insatserna vid Härbärget. Pengarna ska användas till natthärberget för hemlösa.

En förutsättning är också att Kyrkan ska samverka med kommunen om personliga ombud, som kommunen bidragit till sedan 2008. Kommunen har gett bidrag till kyrkans härbärge sedan 2004.