Eskilstuna

Fp vill ha ombudsman för funktionshindrade

Folkpartiet i Eskilstuna vill att det ska finnas en ombudsman som tar tillvara de funktionsnedsattas intressen. Ombudsmannen ska vara oberoende gentemot förvaltningar som ansvarar för omsorgen av personer med funktionsnedsättning, enligt folkpartiet.

De ideella handikapporganisationerna skulle kunna vara huvudmän och hjälpa funktionshindrade med frågor som gäller exempelvis färdtjänst, bostadsbidrag och personlig assistans, skriver folkpartiet i en motion till kommunfullmäktige.