Sörmland

"Onödigt med bekämpningsmedel"

Räknat per kvadratmeter använder vi svenskar lika mycket bekämpningsmedel i våra trädgårdar, som i jordbruket. Helt i onödan, menar Benita Hedman-Runesson, som driver den ekologiska Hälsoträdgården Lunden i Oxelösund.

--Det kanske är den där gamla tron på att det går att fixa lätt, att köper man bara rätt burk med vitaminer eller bekämpningsmedel så löser sig allt, säger Benita Hedman-Runesson.

Pyretriner mot bladlus och svamp, glysofat mot ogräs och järnsulfat mot mossa. Det är tre av de vanligaste kemikalierna vi använder i våra trädgårdar, enligt Naturskyddsföreningens biolog Isak Isaksson.

– Alla tre är miljöfarliga, framför allt mot det man försöker bekämpa men också för oss själva i större mängder. Det är heller inte klarlagt vilka effekter de kan ge långsiktigt eftersom det mesta försvinner ju ut i kretsloppet. Ner i grundvattnet eller tas upp av andra organismer, säger Isak Isaksson.

Med bekämpningsmedel försvinner även naturens egna skydd eftersom skadedjurens fiender i form av andra insekter stryker med även dem. Så för att bli av med bladlössen föreslår  Isak Isaksson att man istället ska skölja av bladen med vanligt vatten.

När det kommer till ogräs har Benita Hedman-Runesson flera tips. Att täckodla till exempel. Genom att täcka jorden med organiska material som gräsklipp eller halm för att hindra ogräsen från att komma upp. Eller också kan man lägga markduk.

– Om du gör en ny perennplantering  tillexempel, lägger du ut markduk, skär hål och planterar växterna du ska ha. Tycker du att markduken är tråkig kan du hälla över lite markflis, säger Benita Hedman-Runesson.

– Sen finns ju fröogräset, men det är ganska lätt att bara dra upp.

Fråga