Dyrare att lära sig spela ett instrument

Avgiften till musikskolan i Oxelösund kommer att höjas med 100 kronor. Från och med nästa termin kommer det att kosta 550 kronor per termin att gå på den kommunala musikskolan och lära sig spela ett instrument.