Beroendevården granskas efter anmälan

Landstinget Sörmland skriver till socialstyrelsen att de ska ta fram ett länsgemensamt vårdprogram för missbrukare. Socialstyrelsen kräver nämligen att få veta vilka resurser som finns för vården av beroendesjuka och hur den är organiserad, efter att läkaren Orsolya Hoffmann på kriminalvården i Stockholm anmält landstinget Sörmland till socialstyrelsen i somras.

Patienten det handlar om har missbrukat heroin under flera år och behöver behandling för det anser Orsolya Hoffmann. Hon skriver i anmälan till socialstyrelsen att psykiatrin och beroendevården i Sörmland inte är kapabel att ta hand om en ung patient med en livshotande sjukdom på grund av missbruk.

Hoffman skriver till socialstyrelsen att trots flera samtal med psykiatrin i Katrineholm, beroendecentrum i Nyköping och i Eskilstuna kan inte patienten som missbrukat heroin i flera år få någon hjälp av landstinget Sörmland.

Landstingsrådet och vänsterpartisten Ulrika Ernving säger att hanteringen av ärendet i landstinget Sörmland, att en patient skickas runt utan att få besked, inte är acceptabel.

– Meningen är att vi ska få ett vårdprogram eller riktlinjer för missbruksvården i landstinget Sörmland som gör att det finns tydliga regler för hur vi ska hantera olika patienter, säger Ulrika Ernving.