Facket kritiserar sammanslagning av skolor

Lärare och elever i årskurs 7 som fått flytta från Ramdalsskolan till Breviksskolan i Oxelösund mår dåligt, det skriver Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund i ett brev till kommunen.

Flytten har för lärarna inneburit flera resor mellan skolorna per dag och många känner att man inte hinner med undervisningen och elevkontakterna. Oron märks också bland eleverna i årskurs sju som enligt brevet är oroliga och stökiga.

Fackföreningarna ifrågasätter nu hur sammanslagningen gått till och kräver att arbetsgivaren det vill säga kommunen tar ett större ansvar inför de väntade nedskärningarna och sammanslagningarna inom grundskolan.