Kommun struntar i lagen

Nyköpings kommun struntar i många fall i upphandlingslagen, det står klart efter en granskning som Sveriges Radio Sörmland har gjort. Idag finns det ingen i kommunledningen som har det fulla greppet om hur ofta lagen trotsats eller vilka summor det i slutändan handlar om.

Men ett exempel är projekt Stadsfjärden som startade som ett resultat av landshövding Bo Holmbergs vision om det goda livet - sjönära bebyggelse nära centrala Nyköping skulle utredas. Redan år 2001 började projektledningen under dåvarande kommundirektör Bo Hermansson köpa konsulttjänster.

Det var arkitekter och marknadskonsulter och snart var pengarullningen inom enheten kommunfastigheter ett faktum. Och trots att det snabbt blev stora belopp - fram till idag handlar det om mellan tre till fyra miljoner kronor - så gjordes det hela som direktupphandlingar där projektledningen gick direkt till konsulterna med sina beställningar, i direkt strid med kommunens egna regler.

Beloppen är så stora att lagen kräver anbudsupphandling med annonsering i hela EU - vilket projektledningen alltså struntade i - det blev ingen anbudsupphandling överhuvud taget. Projekt Stadsfjärden ärvdes sen av exploateringsenheten i Nyköping, som lyder direkt under kommunstyrelsen och dess ordförande Göran Forssberg. Där har de felaktiga direktupphandlingarna bara fortsatt ända fram till idag och då inte bara i projekt Stadsfjärden utan i flera andra projekt. Men ingen vet idag exakt i vilken omfattning exploateringschef Kenneth Dahlqvist gått direkt och köpt tjänster av konsulter - själv vägrar han ställa upp i en bandad intervju.

Kommunens högste tjänsteman Erik Carlgren kan idag inte ge några besked om omfattningen:

– Nej, jag kan inte svara på det eftersom jag inte tittat på det. Men det här innebär att trovärdigheten får sig en törn och det är därför jag tycker att det är så viktigt att vi följer regler och avtal så att alla vet att så är det i Nyköping, säger Erik Carlgren.