Irriterad opposition i Nyköping

Den politiska oppositionen i Nyköping rasar nu över hur lättvindigt kommunen hanterar lagen om offentlig upphandling. Tidigare har vi avslöjat hur kommunen under flera år struntat i lagen när konsulter köpts in för flera miljoner kronor.

Det började med projekt Stadsfjärden. Det sjönära boende i centrala Nyköping som skulle utredas som ett led i landshövding Bo Holmbergs vision om det goda livet. Men redan från början gick det snett.

Konsulttjänster för mellan tre och fyra miljoner kronor köptes in genom direktupphandlingar trots att beloppen är så stora att lagen kräver anbudsupphandling med annonsering inom hela EU. Istället gick uppdragen direkt till de konsulter projektledningen med dåvarande kommundirektör Bo Hermansson förordade.  Exploateringschef Kenneth Dahlqvist fortsatte sedan i samma anda ända fram till idag också i flera andra projekt. Eftersom Dahlqvist vägrar ställa upp i någon intervju för Sveriges Radio Sörmlands lyssnare och ingen annan tjänsteman i kommunen idag kan svara på hur många upphandlingar som är gjorda i strid med lagen så förblir frågorna om hur mycket pengar det egentligen handlar om och varför just de berörda konsulterna fick uppdragen tills vidare obesvarade. Men både Jan Carle och Annika Karlsson vill ha svar och kräver att revisionen ska granska de gjorda upphandlingarna.