Uppgifter i domar livsfara för fångar

Grova brottslingar på bland annat Mariefredsanstalten utnyttjar offentliga handlingar, domar och förundersökningar, för att hota och misshandla medfångar. I vissa kretsar ses ett erkännande av brott som att tjalla och det är just i domar och förundersökningar som sådana uppgifter finns.

Ledningen för Mariefredsanstalten, där en fånge nyligen misshandlades av andra, har försökt komma åt problemet men har hittills inte lyckats.