Bredband till landsbygden

Post- och telestyrelsen (PTS) har givit företaget BIM 2000 radiotillstånd för mobilt bredband i Södermanlands, Östergötlands och Örebro län. Den här typen av tillstånd ska underlätta för glesbygdsbefolkning att få tillgång till bredband.