Lokala investeringar ger stora miljövinster

Kommunernas möjlighet att söka såkallade LIP pengar, lokala investeringsprogram för att främja miljön, har givit större effekt på koldioxidutsläppen än väntat. Det framgår i ett pressmeddelande från Naturvårdsverket.

Koldioxidutsläppen har efter att hälften av programmen är genomförda minskat med 700 000 ton vilket är 30 procent mer än planerat.

I Sörmland har enbart 4 av länets 9 kommuner sökt och fått LIP-pengar och bidragen har bland annat bidragit till byggandet av våtmarker, inköp av biogasbussar, miljöinformation till privatpersoner, rötningsanläggningar och cykelfrämjande projekt.