Miljöåtgärder med statligt bidrag

Eskilstuna kommun har fått närmare 11 miljoner kronor från det statliga klimatinvesteringsprogrammet, KLIMP.

Bland annat ska pengarna användas till åtgärder inom trafiksäkerheten för att på det sättet få fler människor att gå och cykla.

Kommunen planerar också att ersätta stora delar av el- och oljeproducerad värme med biobränslebaserad kraftvärme.

Man planerar också folkbildande projekt med information och utställningar för att upplysa om bland annat växthuseffekten.