Flen ska få kulturell mötesplats

På sikt ska Flens kommun få en kulturell mötesplats, det har kommunfullmäktige beslutat. Det är bara kommunens nuvarande dåliga ekonomi som göra att en kulturell mötesplats inte kan skapas omgående.

Det är Yvonne Nilsson-Gouffin i flenspartiet ”alternativ 2000” som redan 2001 föreslog att kommunen skulle orda en allmän lokal där kommunens konst- och tavelsamlingar kunde visas.