Låg risk att förlora A-kassan i Sörmland

Risken för en arbetslös person att få sin A-kassa sänkt eller indragen varierar fortfarande mycket beroende på var i landet man bor. I Sörmland ligger antalet anmälningar relativt lågt, en bit under riksgenomsnittet.

Kalmar län ligger i topp, där är det till exempel fyra gånger vanligare än i Sörmland att arbetslösa blir anmälda för att inte följa reglerna, visar de senaste siffrorna.

Men när A-kassorna granskat anmälningarna visar det sig att i nästan 40 procent av fallen har det inte begåtts något fel av den arbetssökande.

Skillnaderna i antalet anmälningar kritiseras av Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring som anser att situationen leder till orättvisor.