Försök lösa Guif-krisen

På tisdagskvällen samlas den återstående delen av styrelsen i handbollsföreningen Guif för att diskutera klubbens och styrelsens framtid. Förra veckan hoppade fyra styrelseledamöter av på grund av att de inte har förtroende för ordföranden Jan Kågebäck.

Jan Kågebäck har sagt att också han ska hoppa av, men han och den återstående delen av styrelsen träffas nu i morgon kväll för att diskutera de handlingsalternativ som finns, bland annat om det ska bli ett extra årsmöte. Bakgrunden är den ekonomiska krisen i klubben.

– Det har varit många uppgifter i media om klubbens underskott, vi har sagt att vi skulle behöva en miljon kronor, men underskottet är betydligt mindre, säger Jan Kågebäck.

– Klubben har leverantörsskulder på 700 000, framförallt obetalda lokalhyror till Eskilstuna kommun på 280 000 kronor. Med kundfordringar på 370 000 kronor, blir underskottet 330 000 kronor.

Jan Kågebäck säger att klubben nu ser om sin ekonomi bland annat mot bakgrund av den skattesmäll som klubben riskerar att få i och med en pågående skatterevision. Klubben riskerar att få betala en halv miljon kronor i skatt i efterhand eftersom klubben bland annat inte redovisat spelares lägenheter som arvoden.