Fp kritiserar kommunchefspost i Katrineholm

Folkpartiet i Katrineholm kritiserar förslaget att kommunchefens arbete ska fördelas på två chefer. I ett brev till kommunstyrelsen skriver folkpartiet att om man som kommunchef inte anser sig klara av sitt uppdrag bör man ställa sin plats till förfogande.

Dessutom är de kritiska till att den nya tjänsten som kommunchef ska ha rätt att ta resurser från alla fövaltningar för övergripande uppgifter som är viktiga.

Folkpartiet undrar vilken oinskränkt rätt en kommunal tjänsteman ges att fritt förfoga och bestämma över kommunens samlade resurser på ett sånt sätt. Därför tycker de att förslaget till förändring är orimligt.