Många sörmlänningar har prostatabesvär

En av tio sörmlänningar över 50 år lider av prostatabesvär. Av dem går nästan hälften obehandlade, visar en ny studie.

Studien har visat att männen med prostatabesvär bland annat känner sig tröttare än innan, att de fått sämre självkänsla och att de oftare avstår från sex på grund av besvären.

Enligt Tomas Knutsson, överläkare på urologi vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg, så kommer prostatabesvär smygande och därför verkar många acceptera dem. Dessutom finns det en rädsla för att gå till doktorn låta sig undersökas.