Stöd till tågtrafiken viktigt för miljön anser (mp)

Miljöpartiet i Sörmland vill att regeringen fortsätter att ge statligt stöd till tågtrafiken mellan Eskilstuna, Katrineholm och Norrköping.

Att ta bort bidraget, vilket kan göra att tågtrafiken tas bort, vore att gå emot regeringens eget tal om ekologiskt hållbar utveckling. Att kunna åka tåg genom Sörmland är en viktig servicefunktion och viktigt ur miljösynpunkt, menar miljöpartiet.