Två skolor i Eskilstuna läggs ned

Tunafors skola och Nyforsskolan med cirka 500 elever i Eskilstuna läggs ned. Det framgår av den pågående utredningen som kommunen genomför. Skolorna är små och omoderna och utredarna bedömer att avståndet för eleverna till andra skolor inte är så långa. Nedläggningen påbörjas i höst och ska vara avslutad år 2007.

Förvaltningschefen Rolf Brunell säger att detta troligen blir det slutgiltiga förslaget till politikerna i december.

Kommunen vill lägga ned skolor för att minska på lokalhyror eftersom antalet elever väntas minska med 1500 de kommande sex åren. Istället för att dra in lärartjänster och banta på den pedagogiska verksamheten, väljer kommunen att minska på lokalkostnader. Framförallt föräldrar har ifrågasatt kommunens beräkningar och förvaltningsledningen har fått hård kritik för att de planerar att lägag ned skolor.

Förvaltninsgchefen Rolf Brunell anser att det inte är ekonomiskt försvarbart att lägga skolor i malpåse i väntan på att antalet grundskolebarn ökar igen.

Enligt den utredning som pågår så ska Nyforsskolan och Tunafors skola med ca 500 elever läggas ned som utredningen ser ut nu. Skolorna är gamla och inte gjorda för dagens och framtidens pedagogik, menar kommunen, som tycker att det finns skolor i närheten där elever kan gå.

Avvecklingen påbörjas nästa höst och ska vara slutförd 2007. Eleverna får gå på andra skolor i närheten. I utredningen undersöks om Skogsängsskolan kan göras om till en skola med förskoleklass upp till årskurs fyra och att Odlarskolan görs till en skola med årskurs 5-9 vilket kräver ombyggnationer. Därmed slopas F-9-idén på Skogsängsskolan, men även på Nyforsskolan.

Om Nyforsskolan läggs ned kommer elever i årskurs sex att få gå i Stålforsskolan, som behåller musikprofilen och en mindre del av idrottsprofilen. Hällbys elever fortsätter att gå i Stålforsskolan årskurs sju till nio, enligt utredningen.

Samtidigt som antalet lokaler minskar och kommer antalet lärare att minska med 100 de kommande åren. Skulle lokalerna behållas skulle uppemot 160 lärartjänster försvinna, enligt kommunen. Det blir framförallt aktuellt med pensionsavgångar. Det kommer att finnas ett ökat behov av persomal inom förskolan och gymnasiet, enligt förvaltningen. 

Förvaltningen anpassar skollokalerna till ca 1000 färre elever så även om Ärstaskolan och Vallby skola räddas tillsvidare så ska en ny lokalutredning påbörjas för dessa skolor om ett par år för att fullt ut anpassa verksamheten efter antalet elever.

Årbyskolan byggs om för 600 elever jämfört med tidigare planer på 500 elever. Det gör man för att inte öka segregationen. Det betyder att skolan ska ta emot elever från andra delar än Årby som har många elever med invandrarbakgrund. När Årbyskolan byggs om 2006-2008 kan det bli aktuellt att ”evakuera” elever till Tunafors skola och Nyforsskolan.

Det fanns tidigare diskussioner om att lägga ned Ärstaskolan och flytta de eleverna till Skiftingehus skola. Det skulle betyda att man skulle ha varit tvungen att lägga ned idrottsprofilklasserna, men det är inte längre aktuellt. 

När det gäller förskolan så kommer ett antal lokaler att läggas ned och exempelvis flyttas förskolebarn in i Barvaskola som blir kvar och det finns ett behov av förskoleplatser i Gillberga och Kjula. Rosenfors förskola i Skogstorp läggs ned och en avdelning flyttar in i Vretaskolan. Det kan bli aktuellt att använda hela Vreta skola som förskola.

Slagstas upptagingsområde treds och hittills har utredarna kommit fram till att en grupp i årskurs sju får gå i skolan i Årby och två grupper till Torshälla.

Detta är huvuddragen i utredningen, som politikerna ska diskutera mellan den 15 december, då förslaget läggs fram formellt, och den 20 januari då barn- och utbildningsnämnden fattar beslut. Fullmäktige väntas fatta beslut i februari.

Fredrik Blomberg