Sörmland

Fler smittas av klamydia

Sörmland tillhör de län med flest anmälda klamydiafall ett till antalet invånare, enligt Smittskyddsinstitutet. Infektionen ökar i alla åldersgrupper, förutom bland ungdomar 15-19 år. 

Bland dessa minskade antalet fall med sex procent bland tjejer och 13 procent bland killar.

Förra året ökade anmälningarna något jämfört med 2010,

Förutom Sörmland hör Gotland och Västmanland till de län med flest smittade. Kronoberg och Norrbotten har minst andel smittade.

En positiv tendens, skriver myndigheten, är att allt fler låter undersöka sig. Ökad tillgänglighet till testning via internet tros vara förklaringen.