Eskilstuna

Föräldrar anmälde mobbning

Föräldrar har anmält en skola i Eskilstuna till Skolinspektionen efter att deras son mobbats. Skolinspektionen vill att kommunen berättar vad den gjort för att förhindra mobbningen av eleven som går i mellanstadiet pch vilken dokumentation och utvärderingar som har gjorts.

I anmälan uppges bland annat att eleven inte fått sitt behov av särskilt stöd utrett och tillgodosett, att eleven utsatts för mobbning och ofta blir hemskickad från skolan.

Enligt anmälan ska eleven också ha blivit ustatt för kränkningar av lärare.