Sörmland

Fortsatt jakt på dvärgbandmask

Arbetet fortsätter med att kartlägga parasiten rävens dvärgbandmask i Sverige. Prover ska samlas in från hela landet för att analyseras på Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA. Proverna samlas in i samarbete med Svenska Jägareförbundets organisation för viltprovtagning.

Förra året togs prover från hela rävar, men nu samlas istället rävträck in. SVA beräknar analysera ca 4000 prover.

Information om insamlingen och analyserna redovisas löpande på SVA:s webbplats. En slutredovisning av vad analyserna visat presenteras i början av 2013 

Rävens dvärgbandmask hittades förra året för första gången i Sverige. Parasiten hittades i prover från fyra skilda platser i landet, bland annat i en skog i Katrineholm.

Parasiten som nu anses etablerad i Sverige, sprids framförallt av rävar som ätit smittade smågnagare. Rävarna blir inte sjuka, men parasiten kan smitta människor som på lång sikt kan bli sjuka i så kallad alveolär ekinokockos, en livshotande leversjukdom.