Mariefredsföretag bygger i Norrland

Företaget Mavab från Mariefred har fått i uppdrag att bygga de hus som behövs för Botniabanans teknik och trafikledning. Nästan 120 byggnader behövs och ordern är på drygt 33 miljoner kronor.

Mavab tillverkar specialanpassade modulbyggnader för bland annat känslig teknisk utrustning.