Inget flyg på Malmby flygfält

Det blir inget flyg på Malmby flygfält i Strängnäs framöver. Istället har kommunens tekniska nämnd beslutat att arrendera ut fältet för motor- och evenemangsverksamhet. Information ska också kontinuerligt gå ut till berörda grannar.

Efter en kort diskussion beslutade man att inte ta beslut om flyget, utan bara gå vidare med de punkter som rörde motorverksamheten.

Tidigare har det varits stora protester från grannarna i området, dels om buller från flyget och dels för att de inte känt sig informerade om vad kommunen planerade.

Dessutom beslutade tekniska nämnden att under 2005 bygga ny tillfartsväg till fältet och också vatten och avlopp.