Nyköping

Nyköping vill inte ta ansvar för flicka

Nyköpings kommun vill att Norrköping kommun tar över ansvaret för en flicka som är familjehemsplacerad där, men Norrköpings kommun säger nej. Flickan har varit placerad i familjehem sedan 2005 och placerades inledningsvis hos anhöriga i Nyköping.

Sedan 2010 är flickan placerad i ett familjehem i Norrköpings kommun. Men Socialstyrelsen anser att Nyköpings kommun har bäst förutsättningar att tillgodose barnets behov och att Nyköpings kommun ska ha ansvaret

Nyköpings kommun har begärt att ärendet ska flyttas över eftersom de bedömer att flickan har starkast anknytning till Norrköping.