Eskilstuna

Papperslösa kvinnor kan få rätt till skydd

1:47 min

Minst 50, kanske många fler, papperslösa kvinnor i Eskilstuna som utsätts får våld och övergrepp saknar samtidigt i stort sett möjligheter till skydd. Men nu kan Eskilstuna bli den tredje kommunen i landet att ge de våldsutsatta kvinnorna skydd.

Göteborg och Malmö erbjuder de här kvinnorna det skyddade boende de har rätt till redan idag.

– Som politiker, kommunalråd och ansvarig för de här jämställdhetsfrågorna kommer att arbeta väldigt aktivt för att vi ska bereda ett sånt beslut. Och lägga fram ett sådant förslag som kan innebära att vi får till ett sådant beslut som gör det möjligt förr alla de våldsutsatta, papperslösa kvinnor att få tillgång till exempelvis kvinnojourens trygghet, säger Vänsterpartisten Maria Chergui som är ordförande i Eskilstuna kommuns jämställdhetsutskott.

Det här löftet gav Maria Chergui i samband med ett seminarium om situationen i Eskilstuna nu på eftermiddagen.

Och enligt folkrätten har också papperslösa kvinnor som utsätts för våld, hot och övergrepp, rätt till skydd.

Maria Bexelius arbetar på Rådgivningsbyrån för asylsökande och flyktingar. Så här beskriver hon den verklighet som de här kvinnor lever under, när de inte får skydd.

– Istället så möter de en situation där de inte går till polisen av rädsla för utvisning. De får inte skydd av sociala myndigheter. Det är till och med så att de inte får plats på kvinnojourer utan att de är helt utelämnade till fortsatta våldsamma relationer, säger hon.

Men är det kvinnojourernas uppgift att ta ansvar för det här?

– Naturligtvis så är det staten och kommunerna som måste ta ansvar. Vi skulle behöva ett riksdagsbeslut på att vi ska ha lika rätt till skydd oavsett legal status. Fram till dess så kan kommunerna göra som i Göteborg, att det fattar ett beslut att papperslösa kvinnor ska ha samma rätt till ett skyddat boende som andra kvinnor, säger Maria Bexelius.

Nu lovar alltså Eskilstuna kommuns jämställdhetsansvariga att frågan om kommunalt skydd ska upp bordet och få en lösning.

– Det tycker vi är underbart om de gör och att det blir resultat framför allt, säger Kerstin Györi i kvinnojouren Moa.