Förhandlingar om hyror i Strängnäs strandade

Hyresgästföreningen och de kommunägda bostadsbolaget Strängnäs Bostad är är helt oense om nästa års hyror. Och hyresförhandlingarna för 1100 hyresgäster har strandat.

Strängnäs Bostad vill ha en höjning av hyrorna med 3,25 procent. Men Hyresgästföreningen har istället krävt en hyressänkning eftersom man tycker att Strängnäs Bostad har för höga krav på sin avkastning.

Hyresgästföreningen menar att allmännyttan i princip ska drivas till självkostnad, även om en liten vinst kan accepteras. Men inte lika mycket som Strängnäs bostad vill.

Därför har det Strängnäs Bostad valt att låta Hyresmarknadskommittén avgöra hyresnivåerna för 2005.