Sörmland

Framtida kostnader för e-böcker oroar

1:29 min

Biblioteksföreningen och bokförläggarna är djupt oense om betalningen för lån av e-böcker på biblioteken. Och det här är något som på sikt oroar ansvariga på de sörmländska biblioteken.

Samtalen mellan parterna om en lösning brakade brakade samman för ett par veckor sedan. Och nu finns en oro att det här på sikt kommer att leda till ekonomiska problem för biblioteken.

– Det hot som kan vara är att väldigt många lånar e-böcker och att kostnaderna stiger markant för oss. Vi har kunnat möta de kostnaderna i år men vi behöver en bättre lösning. För 20 kronor per utlånad bok är väldigt mycket, säger Karin Zetterberg är bibliotekschef i Eskilstuna.

Det var bland annat Zlatanboken i höstas som ställde kostnadsfrågan för e-böcker på sin spets. 20 kronor per e-lån kostar det alltså biblioteken. Flera bibliotek fick skenande kostnader.

I Eskilstuna har budgeten för e-lån nu fördubblats till 100 000 kronor i år. Också i Nyköping räknar man med i år med dubblad kostnad för e-bokslån. I Katrineholm hade man kraftig ökning redan får några år sedan. Där räknar man nu med 50 procent mer i år. Också Strängnäs räknar med ökade kostnader.

Alla P4 Sörmland pratat med säger att e-boken en viktig del i utlåningen. Anneli Reinhammar som är länsbibliotekarie och jämför e-boken med pappersvarianten.

– Alla kostnader är ju kopplade till böcker som verkligen är använda. Det finns ju pappersböcker som bara står i hyllan. Det här är ju ett annorlunda sätt, säger Anneli Reinhammar.

Hur biblioteken ska hantera en fortsatt snabb ökning av e-bokslån finns idag inget bra svar på.

– Vi får analysera och se hur det kommer att bli med utlåningen. Men vi tittar över hur vårt medieanslag kan fördelas varje år, säger Karin Zetterberg.